Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół

Dla Mieszkańca
Ucząca się dziewczyna

Projekt pn. „Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli w mieście Opolu” otrzymał dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – Działanie 3.5 Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół. Projekt polega na przeprowadzeniu pełnego cyklu doskonalenia w placówkach oświatowych w Opolu przez powołanych w tym celu SORE -Szkolnych Organizatorów Rozwoju Edukacji. W ramach procesu doskonalenia nauczycieli zostaną przeprowadzone wywiady, warsztaty grupowe, konsultacje grupowe i indywidualne. Wsparcie otrzyma 20 szkół i 2 przedszkola. Realizatorem projektu jest Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Opolu. Termin realizacji to 1 VIII 2013 – 31 V 2015. Całkowita wartość projektu i tym samym otrzymanej dotacji wynosi 1 080 920,00 zł.

Contact data
Urząd Miasta Opola
ul. Rynek-Ratusz
45-015 Opole
77 45 11 800
urzad [at] um.opole.pl
Location

Show Facebook tab Opole on Facebook