Czyste Powietrze Oddech dla Opola

Dla Mieszkańca
Czyste Powietrze Oddech dla Opola

Wymiana pieców, monitoring jakości powietrza, szczególna dbałość o tereny zieleni i kampania informacyjna służą kilku ważnym celom. Przede wszystkim chodzi o redukcję niskiej emisji, co jest przejawem dbałości o zdrowie mieszkańców miasta. Niska emisja to emitowane przez kominy o wysokości do 40 m zanieczyszczenia, mające postać gazową lub stałą. Przyczyną tego zjawiska są piece i kotłownie na paliwa stałe, niesprawne instalacje kominowe oraz pojazdy spalinowe. Zanieczyszczenia te mają bardzo negatywny wpływ na środowisko i stan zdrowia ludzi. Dlatego też skuteczna walka z niską emisją przynosi wiele korzyści, w tym zdrowotnych, takich jak, zmniejszenie liczby zachorowań na choroby układu oddechowego, obniżenie zachorowalności na nowotwory, czy też poprawa kondycji i samopoczucia społeczności miasta.
Równie istotne są korzyści ekonomiczne i środowiskowe, wynikające z likwidacji niskiej emisji. Chodzi m.in. o zmniejszenie kosztów eksploatacji i ogrzewania budynków, poprzez ograniczenie zużycia energii, wzrost wartości rynkowej nieruchomości, czy też zwiększenie atrakcyjności turystycznej miasta. Na działaniach Miasta zyskuje też samo środowisko, ponieważ efektywna walka z niską emisją i promowanie sadzenia roślin sprzyjają rozwojowi bioróżnorodności, spowolnieniu zmian klimatu, a także poprawie zdrowotności istniejącej oraz na bieżąco sadzonej roślinności.
Więcej informacji nt. kampanii można znaleźć na stronie: www.niskaemisjaopole.pl
Kampania „Czyste powietrze – oddech dla Opola” jest finansowana przez Miasto Opole i współfinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu.

Contact data
Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
Pl. Wolności 7-8
45-018 Opole
77 45 11 940
urzad [at] urzad.opole.pl
Location

Show Facebook tab Opole on Facebook