E-usługi zasobów geodezyjnych i kartograficznych

Dla Mieszkańca
Osoba czytający mapkę

E-usługi cyfrowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych województwa opolskiego.

Powiat Opolski w partnerstwie z Województwem Opolskim, Miastem Opole, Powiatem Brzeskim, Powiatem Głubczyckim, Powiatem Kędzierzyńsko-Kozielskim, Powiatem Kluczborskim, Powiatem Krapkowickim, Powiatem Namysłowskim, Powiatem Nyskim, Powiatem Oleskim, Powiatem Prudnickim oraz Powiatem Strzeleckim w ramach Osi priorytetowej X – Inwestycje w infrastrukturę społeczną Działania 10.3 E-usługi publiczne
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 – 2020 realizuje projekt pn. „E-usługi cyfrowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych województwa opolskiego” współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

 

Contact data
Urząd Miasta Opola
ul. Rynek-Ratusz
45-015 Opole
77 45 11 800
urzad [at] um.opole.pl
Location

Show Facebook tab Opole on Facebook