Gdzie uzyskasz pomoc

Dla Mieszkańca
Gdzie uzyskasz pomoc

Pomarańczowa Linia (801 14 00 68) 
Ogólnopolska linia telefoniczna w zakresie informacji i konsultacji dla rodziców dzieci pijących alkohol i zażywających inne środki psychoaktywne (narkotyki, leki, itp.). 
Na terenie Opola pomocy uzależnionym i ich rodzinom udzielają:

 • Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia: – Poradnia Odwykowa (Opole, ul. Głogowska 25B),
 • Ośrodek Leczenia Odwykowego (Woskowice Małe 15),
 • Wojewódzki Specjalistyczny Zespół Neuropsychiatryczny im. św. Jadwigi (Opole, ul. Wodociągowa 4),
 • Poradnia Leczenia Uzależnień przy SP ZOZ MSW (Opole, ul. Krakowska 44),
 • NZOZ – Poradnia Leczenia Uzależnień (Opole, ul. Sandomierska 4),
 • Stowarzyszenie Quisisana (Opole, ul. Sienkiewicza 20, oficyna),
 • Diecezjalna Fundacja Ochrony Życia (Opole, ul. Plac Katedralny 4)
 • Stowarzyszenie „MONAR” Poradnia Profilaktyki, Leczenia i Terapii Uzależnień (Opole,ul. Armii Krajowej 9 of/1
 • Stowarzyszenie na Rzecz Ludzi Uzależnionych „TO CZŁOWIEK” (Opole, ul. Ozimska 71d)
 • Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (Opole, ul. Budowlanych 4)
 • Stowarzyszenie STRATEGIA (Opole, ul. Chabrów 28/14
Contact data
Wydział Polityki Społecznej
ul. Budowlanych 4
45-005 Opole
77 44 35 751/754/757
urzad [at] urzad.opole.pl
Location

Show Facebook tab Opole on Facebook