Komisje Stałe VIII Kadencji Rady Miasta Opola

Dla Mieszkańca
Komisje Stałe VIII Kadencji Rady Miasta Opola

KOMISJA REWIZYJNA

    SŁAWOMIR BATKO – przewodniczący
    ELŻBIETA KUREK – wiceprzewodnicząca
    ALEKSANDER ISZCZUK
    JOLANTA KAWECKA
    TOMASZ KALISZAN
    JACEK KASPRZYK
    MAREK MASNYK
    PIOTR MIELEC
    MICHAŁ NOWAK

KOMISJA SKARG, WNIOSKÓW i PETYCJI

    JOLANTA KAWECKA – przewodnicząca
    ALICJA WIŚNIEWSKA – wiceprzewodnicząca
    WALDEMAR MATUSZEK
    MICHAŁ NOWAK
    EDWARD ODELGA
    PRZEMYSŁAW PYTLIK

KOMISJA BUDŻETOWA

    JACEK KASPRZYK – przewodniczący
    DARIUSZ NAWARECKI – wiceprzewodniczący
    SŁAWOMIR BATKO
    DARIUSZ CHWIST
    ANNA ŁĘGOWIK
    PRZEMYSŁAW PYTLIK
    MAŁGORZATA WILKOS

KOMISJA INFRASTRUKTURY

    EDWARD ODELGA – przewodniczący
    WALDEMAR MATUSZEK – wiceprzewodniczący
    ELŻBIETA BIEŃ
    PRZEMYSŁAW POSPIESZYŃSKI
    ARKADIUSZ SZYMAŃSKI
    MAŁGORZATA WILKOS

KOMISJA EDUKACJI i KULTURY

    ALEKSANDER ISZCZUK – przewodniczący
    ANNA ŁĘGOWIK  – wiceprzewodnicząca
    DARIUSZ CHWIST
    BARBARA KAMIŃSKA
    MAREK KAWA
    MAREK MASNYK
    ALICJA WIŚNIEWSKA

KOMISJA SPOŁECZNA i ZDROWIA

    ELŻBIETA BIEŃ – przewodnicząca
    MAREK KAWA – wiceprzewodniczący
    BARTŁOMIEJ BONK
    BARBARA KAMIŃSKA
    TOMASZ WRÓBEL

KOMISJA SPORTU i TURYSTYKI

    TOMASZ WRÓBEL – przewodniczący
    BARTŁOMIEJ BONK – wiceprzewodniczący
    TOMASZ KALISZAN
    ELŻBIETA KUREK
    PIOTR MIELEC
    DARIUSZ NAWARECKI
    PRZEMYSŁAW POSPIESZYŃSKI
    ARKADIUSZ  SZYMAŃSKI
 

Contact data
Biuro Rady Miasta
Rynek - Ratusz
45-015
77 45 11 892
urzad [at] um.opole.pl
Location

Show Facebook tab Opole on Facebook