Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Dla Mieszkańca
Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Jeżeli żyjesz w otoczeniu osoby, która swoim piciem alkoholu wpływa destrukcyjnie na Ciebie i Twoją rodzinę, zadzwoń lub zgłoś się osobiście do Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych pracuje w siedzibie Wydziału Polityki Społecznej Urzędu Miasta Opola
ul. Budowlanych 4, pok. 14
we wtorki w godz. 16.30-19.00
tel. 77 44 35 753
e-mail: komisja [dot] alkoholowaatum [dot] opole [dot] pl
Do zadań Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Opolu należy między innymi:
1) inicjowanie zadań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych w mieście Opolu,
2) motywowanie osób z problemami alkoholowymi do zmiany własnego postępowania,
3) kierowanie osób uzależnionych od alkoholu oraz ich rodzin do odpowiednich poradni i instytucji pomocowych,
4) w sytuacjach, gdy nadużywanie alkoholu powoduje:

  • rozkład życia rodzinnego,
  •  demoralizację małoletnich,
  • znęcanie się fizyczne i psychiczne nad rodziną,
  • systematyczne zakłócenie spokoju i porządku publicznego,
  • uchylanie się od obowiązku zaspokajania potrzeb rodziny, a osoba uzależniona odmawia a lub nie podejmuje współpracy z Komisją

Kierowanie do biegłych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu o wydanie opinii, a następnie do Sądu Rejonowego w Opolu o wszczęcie postępowania o zobowiązanie do leczenia odwykowego.
 

Contact data
Urząd Miasta Opola
ul. Rynek-Ratusz
45-015 Opole
77 45 11 800
urzad [at] um.opole.pl
Location

Show Facebook tab Opole on Facebook