Numery telefonów i lokalizacje budynków Urzędu

Dla Mieszkańca
Numery telefonów i lokalizacke budynków Urzędu

 

WYDZIAŁY / BIURA / REFERATY LOKALIZACJA NUMER TELEFONU
CENTRALA TELEFONICZNA Rynek - Ratusz,
45-015 Opole
77 45 11 800
BIURO OBSŁUGI OBYWATELA Rynek - Ratusz,
45-015 Opole
77 45 11 967
BIURO RZECZY ZNALEZIONYCH Rynek - Ratusz,
45-015 Opole
77 45 11 884
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA - INFOLINIA Rynek - Ratusz,
45-015 Opole
77 54 11 356
PREZYDENT MIASTA OPOLA - SEKRETARIAT Rynek - Ratusz,
45-015 Opole

77 45 11 317 / 802 / 322 (fax)

I ZASTĘPCA PREZYDENTA MIASTA OPOLA - SEKRETARIAT Rynek - Ratusz,
45-015 Opole
77 45 11 961
II ZASTĘPCA PREZYDENTA MIASTA OPOLA - SEKRETARIAT Rynek - Ratusz,
45-015 Opole
77 54 11 313
III ZASTĘPCA PREZYDENTA MIASTA OPOLA - SEKRETARIAT Rynek - Ratusz,
45-015 Opole
77 54 11 328
SKARBNIK MIASTA OPOLA - SEKRETARIAT Rynek - Ratusz,
45-015 Opole
77 54 11 309
SEKRETARZ MIASTA OPOLA - SEKRETARIAT Rynek - Ratusz,
45-015 Opole
77 54 11 328
BIURO MIEJSKIEGO RZECZNIKA KONSUMENTÓW ul. Piastowska 17,
45-082 Opole (VI p.)
Budynek Instytutu Śląskiego
77 44 38 735
BIURO NADZORU ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH ul. Piastowska 17,
45-082 Opole (VI p.)
Budynek Instytutu Śląskiego
77 44 13 237
BIURO NIERUCHOMOŚCI SKARBU PAŃSTWA ul. Piastowska 17,
45-082 Opole (VI p.)
Budynek Instytutu Śląskiego
77 44 38 714 / 715 / 716
BIURO OBSŁUGI INWESTORÓW Rynek - Ratusz,
45-015 Opole
77 45 11 379 / 920
BIURO OCHRONY DANYCH Rynek - Ratusz,
45-015 Opole
77 54 11 378
BIURO PRASOWE Rynek - Ratusz,
45-015 Opole
505 897 783
BIURO RADY MIASTA Rynek - Ratusz,
45-015 Opole
77 45 11 323
– NACZELNIK   77 45 11 964
– PRZEWODNICZĄCY I WICEPRZEWODNICZĄCY RADY MIASTA - SEKRETARIAT   77 45 11 811
BIURO URBANISTYCZNE Plac Wolności 7-8
45-018 Opole
77 45 11 924 / 925
CENTRUM DIALOGU OBYWATELSKIEGO ul. Damrota 1
45-064 Opole
 
– REFERAT DS. ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH   77 44 61 570
– REFERAT DS. DZIELNIC   77 44 61 574
PEŁNOMOCNIK DS. KONTAKTÓW Z ZAGRANICĄ Rynek - Ratusz,
45-015 Opole
77 45 11 992
PEŁNOMOCNIK DS. NADZORU KORPORACYJNEGO Rynek - Ratusz,
45-015 Opole
77 54 11 384
SŁUŻBA BHP ul. Budowlanych 4
45-202 Opole
77 44 35 772
URZĄD STANU CYWILNEGO Rynek-Ratusz
45-015 Opole
 
– ARCHIWUM   77 45 11 854
– REJESTRACJA MAŁŻEŃSTW (TRANSKRYPCJA ZAGRANICZNYCH AKTÓW)   77 45 11 855
– REJESTRACJA URODZEŃ (ZMIANA IMION I NAZWISK)   77 54 11 396
– WYDZIAŁ ADMINISTRACYJNO-GOSPODARCZY   77 45 11 856
WYDZIAŁ ADMINISTRACYJNO - GOSPODARCZY Rynek-Ratusz
45-015 Opole
 
– REFERAT ADMINISTRACYJNY   77 45 11 881
– REFERAT GOSPODARCZY   77 45 11 955
– REFERAT KANCELARIA OGÓLNA / BIURO PODAWCZE   77 45 11 994 / 996
– REFERAT UBEZPIECZEŃ I ROZLICZEŃ   77 45 11 950
– REFERAT ARCHIWUM ZAKŁADOWE ul. Budowlanych 4
45 - 202 Opole
77 44 35 768
WYDZIAŁ BUDŻETU Rynek-Ratusz
45-015 Opole
 
– REFERAT DOTACJI OŚWIATOWYCH   77 54 11 344 / 349
– REFERAT PLANOWANIA   77 45 11 825 / 865 / 888 / 913
– REFERAT PŁAC   77 45 11 899 / 977
– REFERAT ROZLICZEŃ ŚRODKÓW POMOCOWYCH   77 54 11 376 / 392 / 395
– REFERAT SPRAWOZDAWCZOŚCI OŚWIATY   77 45 11 930 / 931
WYDZIAŁ DS. EUROPEJSKICH I PLANOWANIA ROZWOJU ul. Koraszewskiego 7-9
45-011 Opole
 
– REFERAT MONITOROWANIA PROJEKTÓW   77 44 61 561 / 562
– REFERAT PROGRAMÓW POMOCOWYCH   77 44 61 555 / 556
WYDZIAŁ FINANSOWO-KSIĘGOWY Rynek-Ratusz
45-015 Opole
 
– REFERAT KSIĘGOWOŚCI ORGANU    77 45 11 867 / 871
– REFERAT KSIĘGOWOŚCI WYDATKÓW BUDŻETOWYCH  

77 45 11 318 / 337 / 381 852 / 857 / 973

– REFERAT ROZLICZEŃ BUDŻETOWYCH   77 45 11 331 / 374 / 905 / 973
– REFERAT ROZLICZEŃ BUDŻETOWYCH - KASA   77 45 11 936
– REFERAT KSIĘGOWOŚCI DOCHODÓW BUDŻETOWYCH   77 45 11 882 / 932 / 966 / 971
– REFERAT KSIĘGOWOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI   77 45 11 302 / 308 / 343
877 / 923
– REFERAT KSIĘGOWOŚCI PODATKOWEJ   77 45 11 366 / 870 / 872
WYDZIAŁ GEODEZJI I KARTOGRAFII Plac Wolności 7-8
45-018 Opole
77 54 11 372
– MIEJSKI OŚRODEK DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ   77 45 11 847
– REFERAT EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW   77 45 11 829
WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI Plac Wolności 7-8
45-018 Opole
 
– KOORDYNACJA PROJEKTOWANYCH SIECI UZBROJENIA TERENU   77 45 11 928
– REFERAT MIENIA I OPŁAT   77 45 11 875 / 891 / 939
– REFERAT PRYWATYZACJI   77 45 11 828 / 832 / 843
WYDZIAŁ GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI Plac Wolności 7-8
45-018 Opole
 
– REFERAT WYMIARU ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI   77 54 11 339
– REFERAT GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI   77 45 11 367 / 846 / 890
WYDZIAŁ INFORMATYKI ul. Mały Rynek 14
45-020 Opole
77 45 11 824
WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ I GOSPODARKI KOMUNALNEJ  ul. Piastowska 17,
45-082 Opole (VI p.)
Budynek Instytutu Śląskiego
 
– REFERAT DRÓG   77 44 38 720 / 721 / 722
730 / 731
– REFERAT INFRASTRUKTURY KOMUNALNEJ   77 44 38 725 / 728 / 729
– REFERAT OŚWIETLENIA   77 44 38 726 / 727
WYDZIAŁ INWESTYCJI MIEJSKICH  ul. Piastowska 17,
45-082 Opole (VI p.)
Budynek Instytutu Śląskiego
 
– REFERAT PRZYGOTOWANIA I ROZLICZEŃ INWESTYCJI  

77 44 38 706 / 707 / 711
712

– REFERAT REALIZACJI INWESTYCJI   77 44 38 709 / 710
WYDZIAŁ KONTROLI I AUDYTU WEWNĘTRZNEGO ul. Żeromskiego 3
45-053 Opole /
ul. Budowlanych 4
45-202 Opole
77 54 11 406 /
77 44 35 766
WYDZIAŁ KULTURY, TURYSTYKI I WSPÓŁPRACY ZAGRANICZNEJ ul. Żeromskiego 3
45-053 Opole
77 54 11 421 / 422 / 451 / 452
WYDZIAŁ LOKALOWY ul. Ozimska 19
45-057 Opole
77 44 35 742 / 743 / 744
WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA I ROLNICTWA Plac Wolności 7-8
45-018 Opole
77 45 11 940
– REFERAT OCHRONY ZASOBÓW NATURALNYCH I EDUKACJI EKOLOGICZNEJ   77 45 11 819 / 876 / 978
– REFERAT PLANOWANIA I FINANSOWANIA OCHRONY ŚRODOWISKA   77 44 61 042
77 45 11 375 / 910
– REFERAT POZWOLEŃ I UWARUNKOWAŃ ŚRODOWISKOWYCH ul. Krawiecka 13
45-024 Opole
77 54 17 505 / 5058 / 509
WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY Rynek-Ratusz
45-015 Opole
 
– REFERAT KADR   77 45 11 805 / 906 / 954/ 965
– REFERAT ORGANIZACYJNY   77 45 11 304 / 306 / 991
WYDZIAŁ OŚWIATY - SEKRETARIAT ul. Sienkiewicza 4-6
45-037 Opole
77 40 22 951 / 952
– REFERAT ANALIZ OŚWIATOWYCH   77 40 22 971 / 976 / 993/ 994
– REFERAT INWESTYCJI, REMONTÓW I EKSPLOATACJI OBIEKTÓW OŚWIATOWYCH   77 40 22 953 / 959 / 960/ 978
– REFERAT ORGANIZACJI I ROZWOJU OŚWIATY   77 40 22 955 / 961 / 965/991
– REFERAT ORGANIZACYJNO-KADROWY   77 40 22 957 / 958 / 969
– REFERAT WSPOMAGANIA I STRATEGII EDUKACYJNEJ   77 40 22 956 / 962 / 970/ 972 / 975
WYDZIAŁ PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH    
– REFERAT EGZEKUCJI ADMINISTRACYJNEJ ul. Budowlanych 4
45-202 Opole
77 44 35 774 / 775
– REFERAT KONTROLI PODATKOWEJ   77 45 11 976
– REFERAT DS. VAT   77 54 11 330
– REFERAT WYMIARU PODATKÓW Plac Wolności 7-8
45-018 Opole
77 45 11 858 / 863 / 873
WYDZIAŁ POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Budowlanych 4
45-202 Opole
 
– MIEJSKA KOMISJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH   77 44 35 753
– REFERAT DS. OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH   77 44 35 752 / 777
– REFERAT SPRAW SPOŁECZNYCH   77 44 35 751 / 754 / 759
– REFERAT ZDROWIA   77 44 35 753 / 755 / 756
WYDZIAŁ PROMOCJI ul. Koraszewskiego 7-9
45-011 Opole
wejście od ul. Krupniczej
77 44 61 043
– Patronat Prezydenta Miasta Opola   77 54 17 501
– Materiały promocyjne   77 54 17 507
– Organizacja eventów   77 54 17 518 / 525
WYDZIAŁ SPORTU ul. Piastowska 17,
45-082 Opole (VI p.)
Budynek Instytutu Śląskiego
77 44 55 930 / 931 / 932
WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH Plac Wolności 7-8
45-018 Opole
77 54 11 382
– REFERAT DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ   77 45 11 807 / 835 / 862

– REFERAT EWIDENCJI LUDNOŚCI I DOWODÓW OSOBISTYCH

  77 54 11 357 / 361
– Stały rejestr wyborców   77 54 11 350
– REFERAT KOMUNIKACJI    
– Demontaż pojazdów, tablice indywidualne, wtórniki tablic   77 45 11 956
– Nadzór nad szkołami jazdy   77 45 11 956
– Nadzór diagnostów i stacji kontroli pojazdów   77 45 11 922
– Prawa jazdy   77 45 11 822 / 842 / 845/ 921 / 942 / 948
– Rejestracja pojazdów   77 45 11 848 / 864 / 869/ 900 / 907 / 918 / 919 / 944 / 948
WYDZIAŁ TRANSPORTU ul. Piastowska 17,
45-082 Opole (Parter)
Budynek Instytutu Śląskiego
 
– TRANSPORT ZBIOROWY, PRZYSTANKI, ELEKTRONICZNY SYSTEM SPRZEDAŻY BILETÓW   77 44 38 737
– POJAZDY USUNIĘTE Z DRÓG (HOLOWANIE Z ART. 130a KODEKSU DROGOWEGO)   77 44 38 738
– LICENCJE I ZAŚWIADCZENIA NA TRANSPORT DROGOWY, TAXI, ZATWIERDZANIE ROZKŁADÓW JAZDY   77 44 38 739
WYDZIAŁ URBANISTYKI, ARCHITEKTURY I BUDOWNICTWA Plac Wolności 7-8
45-018 Opole
77 45 11 812
– REFERAT ARCHITEKTURY  
77 45 11 813 / 815 / 889
– REFERAT BUDOWNICTWA   77 45 11 817 / 917 / 929/ 394
– REFERAT PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO   77 45 11 916
WYDZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH ul. Piastowska 17,
45-082 Opole (VI p.)
Budynek Instytutu Śląskiego
77 44 38 700
WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO ul. Sempołowskiej 3
45-044 Opole
 
– ĆWICZENIA WOJSKOWE   77 54 11 341
– KWALIFIKACJA WOJSKOWA   77 45 11 984
– MIEJSKIE CENTRUM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO  

77 44 58 215
77 44 61 077
(numer całodobowy)
77 45 11 985
77 54 11 340
(numer całodobowy)

– OSP   77 45 11 969
– ŚWIADCZENIA   77 45 11 959
– ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE   77 45 11 983
– ZGROMADZENIA   77 45 11 827
OCHRONA OBIEKTÓW    
  Rynek - Ratusz
45-015 Opole
77 45 11 860
  Plac Wolności 7-8
45-018 Opole
77 45 11 879
  ul. Żeromskiego 3
45-053 Opole
77 54 11 400
  ul. Budowlanych 4
45-202 Opole
77 44 35 790
  ul. Sempołowskiej 3
 45-044 Opole
77 45 11 943
  ul. Sienkiewicza 4-6
45-037 Opole
77 40 22 950
  ul. Damrota 1
45-064 Opole
726 571 212

 

Contact data
Urząd Miasta Opola
ul. Rynek-Ratusz
45-015 Opole
77 45 11 800
urzad [at] um.opole.pl
Location

Show Facebook tab Opole on Facebook