O inicjatywie lokalnej

Dla Mieszkańca
O inicjatywie lokalnej

Chcesz mieć wpływ na swoje najbliższe otoczenie? Chcesz wziąć sprawy w swoje ręce i wspólnie ze znajomymi i sąsiadami ze swojej dzielnicy zrobić coś dla otoczenia, w którym mieszkacie? Inicjatywa lokalna jest dla Ciebie!
Masz szerokie pole do popisu, bo inicjatywa lokalna może dotyczyć:
•    budowy, rozbudowy lub remontu dróg, kanalizacji i sieci wodociągowej, stanowiących własność jednostek miasta Opola, a także budynków oraz obiektów małej architektury
•    edukacji, oświaty i wychowania
•    działalności w sferze kultury fizycznej i turystyki
•    ochrony przyrody, w tym zieleni
•    porządku i bezpieczeństwa publicznego
•    rewitalizacji
Wniosek możesz złożyć w każdej chwili od 1 stycznia do 15 września. Jak to zrobić?
Złóż wniosek w którym wskażesz:     
•    Celowość inicjatywy lokalnej
•    Formę udziału mieszkańców w realizacji inicjatywy lokalnej
•    Liczbę mieszkańców uczestniczących w realizacji inicjatywy lokalnej oraz utrzymaniu jej efektów
•    projekt harmonogramu realizacji inicjatywy lokalnej
•    Liczbę osób popierających inicjatywę lokalną
•    Dostępność i trwałość rezultatów inicjatywy lokalnej
•    Opinię rady dzielnicy, na terenie której będzie realizowana inicjatywa lokalna.
Wartość jednego wniosku nie może przekroczyć 10 tys. zł, a wsparcie Miasta w realizację inicjatywy lokalnej może polegać na:
•    wsparciu rzeczowym, w szczególności poprzez użyczenie sprzętu i narzędzi lub innych rzeczy niezbędnych do realizacji inicjatywy lokalnej;
•    wsparciu organizacyjnym, w szczególności poprzez promocję inicjatywy lokalnej, pomoc w organizacji procesu realizacji inicjatywy lokalnej;
•    wsparciu finansowym, poprzez bezpośrednie wydatkowanie środków z budżetu Miasta na realizację inicjatywy lokalnej.
Dzięki Inicjatywie Lokalnej mieszkańcy mają jeszcze więcej możliwości i pieniędzy na realizację swoich pomysłów ponieważ dedykowana pula środków na realizację zadań w ramach inicjatywy lokalnej nie pomniejsza kwoty przeznaczonej na Budżet Obywatelski.
Wnioski złożone w danym roku będą realizowane w roku następnym.

Szczegółowe informacje: www.inicjatywa.opole.pl


 

Contact data
Centrum Dialogu Obywatelskiego
ul. Damrota 1
45-064 Opole
77 446 15 69
ngo [at] um.opole.pl
Location

Show Facebook tab Opole on Facebook