O konkursie

Dla Mieszkańca
O konkursie

Zapraszamy społeczników i organizacje pozarządowe do udziału w konkursie im. Jana Całki, w którym nagradzamy osoby i podmioty szczególnie zasłużone w działalności społecznej na rzecz Miasta Opola i jego mieszkańców.
Do 15 lutego 2020 r. można zgłaszać kandydatury do konkursu im. Jana Całki za 2019 r. w następujących kategoriach:
1.    „Lider Społeczny Roku” – nagroda za szczególne osiągnięcia w zakresie rozwoju dialogu i współpracy w Opolu,
2.    „Pożytek Roku” – nagroda dla zadania pożytku publicznego o szczególnym znaczeniu  dla mieszkańców Miasta Opola.
Kandydatury do konkursu mogą zgłosić:
1.    instytucje,
2.    rady dzielnic,
3.    organizacje pozarządowe,
4.    co najmniej 10 mieszkańców.
Wybór laureatów odbywa się w drodze konkursu. Decyzję o wyborze laureatów podejmuje Kapituła. W każdej kategorii laureaci otrzymają nagrodę w wysokości 5.000 zł.
Zgłoszenie kandydatury następuje:
1) w formie pisemnej w kopercie z dopiskiem „Nagroda im. Jana Całki” na adres Urzędu;
2) w formie elektronicznej na adres: ngoatum [dot] opole [dot] pl .
W przypadku przesłania zgłoszeń kandydatur drogą pocztową lub za pośrednictwem firmy kurierskiej liczy się data wpływu zgłoszenia do Urzędu, a nie data jego nadania.
Uwaga: W załączeniu uchwała w nowym brzmieniu oraz nowe obowiązujące druki konkursowe.
 

Contact data
Centrum Dialogu Obywatelskiego
ul. Damrota 1
45-064 Opole
77 446 15 69
ngo [at] um.opole.pl
Location

Show Facebook tab Opole on Facebook