Opolska Karta Rodziny

Dla Mieszkańca
Opolska Karta Rodziny

Program „Opolska Rodzina“ na lata 2019-2029 obejmuje pakiet działań prorodzinnych, ze szczególnym uwzględnieniem ulg, zniżek, skierowanych do wszystkich opolskich rodzin, osób niepełnosprawnych oraz seniorów.
Beneficjentami Programu uprawnionymi do ulg i zniżek w ramach karty „Opolska Rodzina” są:
•    dzieci i młodzież do ukończenia 18 roku życia,
•    osoby niepełnosprawne.
Wnioski o wydanie karty uprawniającej do zniżek złożysz:
•    osobiście w siedzibie Miejskiego Centrum Świadczeń w Opolu, od poniedziałku do czwartku w godzinach 7:30 − 15:00 oraz w piątki w godz. 7:30 – 14:00;
•    elektronicznie
•    drogą pocztową, na adres: Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu, ul. Ozimska 19, 45-057 Opole.
Zapoznaj się z regulaminem i pobierz wniosek o wydanie Karty „Opolska Rodzina”. Jeśli jesteś przedsiębiorcą i chcesz przystąpić do udziału w programie wypełnij deklarację  i skontaktuj się z nami! Szczegółowe informacje otrzymasz w Wydziale Polityki Społecznej.

Contact data
Wydział Polityki Społecznej
ul. Budowlanych 4
45-005 Opole
77 44 35 751/754/757
urzad [at] urzad.opole.pl
Location

Show Facebook tab Opole on Facebook