Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego - HPV)

Dla Mieszkańca
Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego - HPV)

Miasto Opole kontynuuje działania związane z profilaktyką raka szyjki macicy. Z bezpłatnych szczepień profilaktycznych w roku bieżącym  mogą skorzystać dziewczęta  urodzone  w 2007 roku (12 – latki):

  • uczęszczające do szkół na terenie miasta Opola,
  • zameldowane w mieście Opolu i uczęszczające do szkół poza terenem miasta Opola.

Warunkiem wykonania szczepienia jest  przeprowadzenie u pacjenta prawidłowej kwalifikacji, która polega  na zebraniu wywiadu oraz wykonaniu  podstawowego badania lekarskiego.
Szczepienia i badania kwalifikacyjne prowadzi zespół pielęgniarek i lekarzy z Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „Centrum” w Opolu przy ul. Kościuszki 2 na podstawie umowy zawartej  z miastem Opole.
Wszelkich szczegółowych informacji na temat realizacji Programu  udziela koordynator akcji szczepień w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej „Centrum” w Opolu  (tel. 77 40 20 390).

Tags
Contact data
Wydział Polityki Społecznej
ul. Budowlanych 4
45-005 Opole
77 44 35 751/754/757
urzad [at] urzad.opole.pl
Location

Show Facebook tab Opole on Facebook