Przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym

Dla Mieszkańca
Przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym

Prezydent Miasta Opola uprzejmie informuje, że został rozstrzygnięty otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty w 2019 r. zadań publicznych z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym (profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych – szkolenia).
Wyniki konkursu w załączniku.
Oferenci mogą w terminie 30 dni od daty ogłoszenia wyników żądać wglądu do swoich akt konkursowych.
Pracownik odpowiedzialny za konkurs:
Agnieszka Dudek
tel. 77 44 61 567
e-mail: agnieszka [dot] dudekatum [dot] opole [dot] pl

Contact data
Centrum Dialogu Obywatelskiego
ul. Damrota 1
45-064 Opole
77 446 15 69
ngo [at] um.opole.pl
Location

Show Facebook tab Opole on Facebook