Rejestr Stowarzyszeń Zwykłych

Dla Mieszkańca
Rejestr Stowarzyszeń Zwykłych

Prezydent Miasta Opola zgodnie z ustawą z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2017 r., poz. 210) sprawuje nadzór nad stowarzyszeniami zwykłymi, rejestrowymi oraz fundacjami, których siedziba znajduje się w Opolu. W celu umożliwienia sprawowania prawidłowego nadzoru organy reprezentujące organizację pozarządową podlegającą nadzorowi Prezydenta Miasta Opola mają obowiązek  zgłaszania wszelkich zmian dotyczących funkcjonowania organizacji. Zgłoszenia prosimy kierować bezpośrednio do Centrum Dialogu Obywatelskiego.

Contact data
Centrum Dialogu Obywatelskiego
ul. Damrota 1
45-064 Opole
77 446 15 69
ngo [at] um.opole.pl
Location

Show Facebook tab Opole on Facebook