Renata Ćwirzeń-Szymańska – Skarbnik Miasta Opola

Dla Mieszkańca
Renata Ćwirzeń-Szymańska – Skarbnik Miasta Opola

ur.18.03.1974r.

Wykształcenie ekonomiczne. Absolwentka Uniwersytetu Opolskiego. Ukończone studia podyplomowe: Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu „ Rachunkowość i kontrola finansowa”, Szkoła Główna Handlowa „ Standardy europejskie w rachunkowości i finansach”. Absolwentka Politechniki Wrocławskiej i Central Connecticut State University – Bisiness Studies MBA.. Posiada certyfikat księgowy nr 9731/2005 uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz dyplom potwierdzający złożenie egzaminu dla kandydatów na członków rad nadzorczych w spółkach Skarbu Państwa.

Kariera zawodowa: Pracę zawodową rozpoczęła w KRUS w Nysie, następnie pracowała w firmie prywatnej w Nysie jako specjalista ds. marketingu, od 1999r. do 2014r. zatrudniona w Wojewódzkim Urzędzie Pracy na stanowiskach, księgowej ds. obsługi budżetu, kierownika zespołu ds. obsługi finansowej projektów finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego, Głównej Księgowej. Zajmowała się również rozliczaniem projektów współfinansowanych z EFS, nadzorowaniem projektów, jak również prowadziła szkolenia z zakresu kwalifikowania oraz rozliczania projektów unijnych. Od stycznia 2015r. objęła stanowisko Skarbnika Miasta Opola. W latach 2002-2014 Radna Miasta Opola – Przewodnicząca komisji budżetowej ( 2002-2006; 2010-2012). Od 2014r. członek rady nadzorczej MZK sp. z o.o.

Zainteresowania: malarstwo, literatura dotycząca rynku kapitałowego, technik inwestowania na giełdzie, matematyka finansowa.

Contact data
Urząd Miasta Opola
ul. Rynek-Ratusz
45-015 Opole
77 45 11 800
urzad [at] um.opole.pl
Location

Show Facebook tab Opole on Facebook