Roczny plan konsultacji na 2020 rok

Dla Mieszkańca
Roczny plan konsultacji na 2020 rok

Zapraszamy do zapoznania się z rocznym Planem konsultacji w 2020 roku. Plan konsultacji powstał w oparciu o § 17 Uchwały nr LXVII/1267/18 Rady Miasta Opola z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Miasta Opola (Dz. Urz. Woj. Opolskiego z 2018 r. poz. 2442 z poźń. zm.).

Contact data
Centrum Dialogu Obywatelskiego
ul. Damrota 1
45-064 Opole
77 446 15 69
ngo [at] um.opole.pl
Location

Show Facebook tab Opole on Facebook