Rozwój poprzez opiekę – idę do żłobka!

Dla Mieszkańca
Dziecko rysujące

Projekt partnerski pt. Rozwój poprzez opiekę – idę do żłobka! realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 i współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Celem projektu jest zwiększenie dostępu do opieki nad dziećmi do lat 3 i możliwości zatrudnienia (kontynuowania zatrudnienia) osób sprawujących nad nimi opiekę. Dzięki realizacji projektu rodzicom/opiekunom prawnym dzieci do lat 3 zaoferowane zostanie wsparcie w postaci jak najbardziej odpowiednich form opieki nad dziećmi do lat 3, które z jednej strony umożliwią rodzicom/opiekunom prawnym aktywność zawodową, a z drugiej strony zapewnią dzieciom bezpieczeństwo i rozwój. Cel ten jest odpowiedzią na duże zapotrzebowanie w zakresie zwiększenia dostępu do opieki nad dziećmi w wieku żłobkowym.

Projekt obejmuje 8 żłobków położonych na terenie Opola, w tym 5 publicznych tj. nr 2, nr 3, nr 4, nr 9, Pomnik Matki Polki i 3 niepubliczne tj. „Akademia Kinder Centrum”, „Niedźwiadek”, „Kraina Marzeń”. Miasto Opole wspólnie z Partnerami utworzy oraz utrzyma nowe (przez okres 24 m-cy) i istniejące (przez 12 m-cy) miejsca opieki nad dziećmi do lat 3 na terenie miasta Opola, gdzie liczba dostępnych miejsc opieki jest niższa niż zidentyfikowane zapotrzebowanie na miejsca. Ponadto w ramach projektu przewiduje się zatrudnienie osób, które uzyskały kwalifikacje opiekuna dziennego do pracy z dziećmi w warunkach domowych.

Dodatkowo w ramach projektu w wybranych placówkach żłobkowych zostaną przeprowadzone prace remontowe, a każdy żłobek wzbogaci się o pomoce dydaktyczne do pracy z dziećmi i zajęć edukacyjnych.

W okresie od 1.06.2016r. do 31.01.2021 r. dzieci do lat 3 będą objęte opieką, a ich rodzice  (opiekunowie) powrócą na rynek pracy po zakończonym urlopie macierzyńskim/rodzicielskim. Przewiduje się, że w ramach projektu wsparcie otrzyma 371 dzieci i ich rodziców.

Aktualnie w poniższych placówkach z powodu pojedynczych dostępnych miejsc rekrutacja odbywa się na bieżąco w oparciu o „Regulamin uczestnictwa w projekcie „Rozwój Poprzez Opiekę – idę do żłobka! w zakresie opieki żłobkowej”.

Żłobek nr 9 – www.zlobek9.opole.pl 

Żłobek nr 9, ul. Skautów Op. 6, tel.  77 45 59 148

Żłobek Akademia Kinder Centrum  – www.kindercentrum.opole.pl 

Osoba do kontaktu: Zofia Śmigielska, nr tel.   606 224 563

Biuro, Żłobek (Zaodrze Półwieś), ul. Partyzancka 7, Opole 45-801

Żłobek i Przedszkole (Wyspa Pasieka), ul. Powstańców Śląskich 34, Opole 45-087

Żłobek (Politechnika Opolska), ul. Mikołajczyka 2 , Opole 45-271

Żłobek Niedźwiadek – http://pl-pl.facebook.com/niedzwiadekopole

Tel. 506 571 885 / 606 236 789

adres e-mail: zlobekniedzwiadekatgmail [dot] com

Niepubliczny Żłobek Niedźwiadek – Patrycja Szulc, Damian Janas – spółka cywilna, ul. Wapienna 10, 45-347 Opole

Żłobek Kraina Marzeń – www.kraina-marzen.pl

Osoba do kontaktu: Grzegorz Tarka, nr tel. 787 883 845

Biuro: ul. Ludwika Solskiego 29, Opole, adres e-mail: kraina [dot] marzen24atgmail [dot] com

w placówce na ul. Chabrów 50a w Opolu.

Contact data
Urząd Miasta Opola
ul. Rynek-Ratusz
45-015 Opole
77 45 11 800
urzad [at] um.opole.pl
Location

Show Facebook tab Opole on Facebook