Sprawozdania z wykonania budżetu

Dla Mieszkańca
Sprawozdania z wykonania budżetu

W dniu 29 marca 2019 r. Prezydent Miasta Opola przedłożył Radzie Miasta Opola oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Opola za 2018 rok. Tekst sprawozdania dostępny jest w załączniku.

Contact data
Wydział Budżetu
Rynek-Ratusz
45-015 Opole
77 45 11 323
urzad [at] um.opole.pl
Location

Show Facebook tab Opole on Facebook