Statut Miasta Opola i Regulamin Urzędu Miasta Opola

Dla Mieszkańca
Statut i Regulamin Urzędu Miasta Opola

Statut Miasta Opola oraz Regulamin Organizacyjny Urzędu Miasta Opola określają organizację wewnętrzną oraz tryb pracy organów gminy.  Dokumenty dostępne są pod poniższymi linkami:

https://bip.um.opole.pl/?id=138

https://www.bip.um.opole.pl/?id=226

 

Contact data
Urząd Miasta Opola
ul. Rynek-Ratusz
45-015 Opole
77 45 11 800
urzad [at] um.opole.pl
Location

Show Facebook tab Opole on Facebook