Wyniki: Konkurs profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych

Dla Mieszkańca
Człowiek z butelką piwa

Prezydent Miasta Opola uprzejmie informuje, że został rozstrzygnięty otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty w 2019 r. zadań publicznych z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym (profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych).

Wyniki w załączniku.

Oferenci mogą w terminie 30 dni od daty ogłoszenia wyników żądać wglądu do swoich akt konkursowych.

Pracownik odpowiedzialny za konkurs: Agnieszka Dudek a tel. 77 44 61 567; e-mail: agnieszka [dot] dudekatum [dot] opole [dot] pl

Contact data
Centrum Dialogu Obywatelskiego
ul. Damrota 1
45-064 Opole
77 446 15 69
ngo [at] um.opole.pl
Location

Show Facebook tab Opole on Facebook