Wyniki: Konkurs przeciwdziałanie przemocy w rodzinie

Dla Mieszkańca
Rodzina trzymająca się za ręce

Prezydent Miasta Opola uprzejmie informuje, że został rozstrzygnięty otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji przez organizacje pozarządowe lub inne uprawnione podmioty w 2019 roku zadań publicznych z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym (przeciwdziałanie przemocy w rodzinie).

Wyniki w załączniku. Oferenci mogą w terminie 30 dni od daty ogłoszenia wyników żądać wglądu do swoich akt konkursowych.

Pracownik odpowiedzialny za konkurs: Magdalena Ciszewska tel. 77 44 61 572; e-mail: magdalena [dot] ciszewskaatum [dot] opole [dot] pl

Contact data
Centrum Dialogu Obywatelskiego
ul. Damrota 1
45-064 Opole
77 446 15 69
ngo [at] um.opole.pl
Location

Show Facebook tab Opole on Facebook