Wyniki: Konkurs w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury w latach 2019-2020

Dla Mieszkańca
Spektakl teatralny

Prezydent Miasta Opola uprzejmie informuje, że został rozstrzygnięty otwarty konkurs ofert na wsparcie  w latach 2019 -2020 realizacji zadań z  zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

Oferenci mogą w terminie 30 dni od daty ogłoszenia wyników żądać wglądu do swoich akt konkursowych.

Pracownik odpowiedzialny za konkurs:
Agnieszka Książek-Nowacka
tel. 77 44 61 571
e-mail: agnieszka [dot] nowackaatum [dot] opole [dot] pl

Contact data
Centrum Dialogu Obywatelskiego
ul. Damrota 1
45-064 Opole
77 446 15 69
ngo [at] um.opole.pl
Location

Show Facebook tab Opole on Facebook