Wyniki: Konkurs wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej

Dla Mieszkańca
Dziecko trzymające za rękę dorosłą osobę

Prezydent Miasta Opola uprzejmie informuje, że został rozstrzygnięty otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji przez organizacje pozarządowe lub inne uprawnione podmioty zadań publicznych z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej - prowadzenie w latach 2019-2020 placówek wsparcia dziennego.

Wyniki konkursu w załączniku.

Oferenci mogą w terminie 30 dni od daty ogłoszenia wyników żądać wglądu do swoich akt konkursowych.

Pracownik odpowiedzialny za konkurs:
Magdalena Ciszewska
tel. 77 44 61 572
e-mail magdalena [dot] ciszewskaatum [dot] opole [dot] pl

 

Contact data
Centrum Dialogu Obywatelskiego
ul. Damrota 1
45-064 Opole
77 446 15 69
ngo [at] um.opole.pl
Location

Show Facebook tab Opole on Facebook