Wzory dokumentów

Dla Mieszkańca
Wzory dokumentów

Obowiązujące wzory dokumentów dotyczących otwartych konkursów ofert określa Rozporządzenie Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań.
Zapraszamy do zapoznania się z zamieszczonymi załącznikami.
 

Contact data
Centrum Dialogu Obywatelskiego
ul. Damrota 1
45-064 Opole
77 446 15 69
ngo [at] um.opole.pl
Location

Show Facebook tab Opole on Facebook